Higienistka stomatologiczna – sem. III2017/2018

 

Egzaminy semestralne

Lp.

przedmiot

egzaminator

termin

pisemny

ustny


Anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia

Hanna Witkowska

14.12.2017

czwartek

21.12. 2017

czwartek


Propedeutyka stomatologiczna

Hanna Witkowska

07.12.2017

czwartek

 

04.01.2018

czwartek


Język angielski zawodowy

Andrzej Wasilczuk

-

12.12.2017

wtorek

 


Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

Joanna Wiktorowicz - Pędich

-

09.01.2018

wtorek


Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

Elżbieta Siewierska

Agnieszka Królewicz - Brzósko

-

Gr. I –

20.12.2017

środa

Gr. II –

18.12.2017

poniedziałek

 

 


Działalność profilaktyczno – higieniczna w gabinecie

Elżbieta Siewierska

Agnieszka Królewicz - Brzósko

-

Gr. I –

10.01.2018

środa

Gr. II –

08.01.2018

poniedziałek

Higienistka stomatologiczna – sem. III2017/2018

 

Egzaminy semestralne

Lp.

przedmiot

egzaminator

termin

pisemny

ustny





Anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia

Hanna Witkowska

14.12.2017

czwartek

21.12. 2017

czwartek


Propedeutyka stomatologiczna

Hanna Witkowska

07.12.2017

czwartek

 

04.01.2018

czwartek


Język angielski zawodowy

Andrzej Wasilczuk

-

12.12.2017

wtorek

 


Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

Joanna Wiktorowicz - Pędich

-

09.01.2018

wtorek


Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

Elżbieta Siewierska

Agnieszka Królewicz - Brzósko

-

Gr. I –

20.12.2017

środa

Gr. II –

18.12.2017

poniedziałek

 

 


Działalność profilaktyczno – higieniczna w gabinecie

Elżbieta Siewierska

Agnieszka Królewicz - Brzósko

-

Gr. I –

10.01.2018

środa

Gr. II –

08.01.2018

poniedziałek

Terminy egzaminów semestralnych w szkole wieczorowej i zaocznej semestr I  2017/ 2018r.

Asystentka stomatologiczna– semestr I 2017/2018

Lp.

przedmiot

egzaminator

termin

 

pisemny

ustny

Zarys anatomii, fizjologii i patologii

Jolanta Bierdzińska

19.12.2017

wtorek

09.01.2018

wtorek


Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej

Hanna Witkowska

18.12.2017

poniedziałek

08.01.2018

poniedziałek


Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Justyna Ochocka-Stępień

-

20.12.2017

gr I i II

środa


Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

Jolanta Bierdzińska

-

02.01.2018

wtorek


Język angielski

Andrzej Wasilczuk

-

10.01.2018

wtorek


Język migowy

Barbara Karłowska

-

19.12.2017

wtorek


Asystowanie lekarzowi dentyście

Hanna Witkowska

-

03.01.2018

gr. I i II

środa


Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej

Justyna Ochocka-Stępień

-

03.01.2018

gr. I i II

środa


Komunikacja i umiejętności społeczne w gabinecie stomatologicznym

Jolanta Bierdzińska

-

28.11.17gr. I

28.11.17gr. II

wtorek


Podstawy przedsiębiorczości

Justyna Ochocka-Stępień

-

10.01.2018

środa


Praktyka zawodowa

Nauczyciele p.n.z.

Ostatni dzień praktyki

placówki

Egzaminy odbywają się w czasie lekcji zgodnie z obowiązującym planem.


   

Higienistka stomatologiczna – sem. III 2017/2018


Lp.

przedmiot

egzaminator

termin

pisemny

ustny

Anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia

Hanna Witkowska

14.12.2017

czwartek

21.12. 2017

czwartek


Propedeutyka stomatologiczna

Hanna Witkowska

07.12.2017

czwartek

 

04.01.2018

czwartek


Język angielski zawodowy

Andrzej Wasilczuk

-

12.12.2017

wtorek

 


Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

Joanna Wiktorowicz - Pędich

-

09.01.2018

wtorek


Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

Elżbieta Siewierska

Agnieszka Królewicz - Brzósko

-

Gr. I –

20.12.2017

środa

Gr. II –

18.12.2017

poniedziałek

 

 


Działalność profilaktyczno – higieniczna w gabinecie

Elżbieta Siewierska

Agnieszka Królewicz - Brzósko

-

Gr. I –

10.01.2018

środa

Gr. II –

08.01.2018

poniedziałek

Technik usług kosmetycznych  klasa I TUK  zaoczna   A.61.

Lp.

Przedmiot

Egzaminator

E. pisemny

Egzamin ustny

1.

Kosmetologia

Beata Durajczyk

18.11.2017

09.12.2017

Na zajęciach

2.

Anatomia i fizjologia człowieka

Jolanta Bierdzińska

18.11.2017

16.12.2017

Na zajęciach

3.

Podstawy przedsiębiorczości

Justyna Ochocka - Stępień

-

12.01.2018

Na zajęciach

4.

Dermatologia

Hanna Michalik

-

08.12.2017

Na zajęciach

5.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Joanna Wiktorowicz - Pędich

-

12.01.2018

Na zajęciach

6.

Fizykoterapia

Joanna Wiktorowicz - Pędich

-

15.12.2017

Na zajęciach

7.

Pracownia kosmetyki i fizykoterapii

Żaneta Kuczewska gr. I

Agnieszka Cieplińska gr. II

-

16.12.2017

Na zajęciach

8.

Organizacja i wykonywanie zabiegów w gabinecie kosmetycznym

Żaneta Kuczewska gr. I

Agnieszka Cieplińska gr. II

-

13.01.2017

Na zajęciach

Technik usług kosmetycznych  klasa II TUK zaoczna  A.62.

Lp.

Przedmiot

Egzaminator

E. pisemny

Egzamin ustny

1.

Kosmetologia

Beata Durajczyk

09.12.2017r.

16.12.2017r.

Na zajęciach

2.

Dermatologia

Hanna Michalik

24.11.2017r.

08.12.2017r.

Na zajęciach

3.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Hanna Michalik

-

15.12.2017r.

Na zajęciach

4.

Podstawy przedsiębiorczości

Justyna Ochocka - Stępień

-

12.01.2018r.

Na zajęciach

5.

Anatomia i fizjologia człowieka

Jolanta Bierdzińska

-

16.12.2017r.

Na zajęciach

6.

Fizykoterapia

Joanna Wiktorowicz- Pędich

-

12.01.2018r.

Na zajęciach

7.

Technologie informatyczne

Justyna Ochocka – Stępień

Gr. I i gr. II

-

I i II gr 13.01.2018r.

Na zajęciach

8.

Pracownia kosmetyki i fizykoterapii

Agnieszka Cieplińska

Gr. I i gr. II

-

I gr. 14.01.2018r.

II gr. 16.12.2017r.

Na zajęciach

9.

Organizacja i wykonywanie zabiegów w gabinecie kosmetycznym

Agnieszka Cieplińska

Gr. I i gr. II

-

I i II gr 13.01.2018r.

placówka

Opiekunka dziecięca – semestr I

lp.

Przedmiot

egzaminator

termin

pisemny

ustny

Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka

Jolanta Bierdzińska

02.12 2017

 

15.12. 2017

 


Teoretyczne podstawy wychowania dziecka

Katarzyna Kowalczyk

18.11 2017

 

25.11 2017


Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

Jolanta Bierdzińska

-

24.11.2017

 


Podstawy przedsiębiorczości

Justyna Ochocka - Stępień

-

16.12.2017

 


Anatomia i fizjologia człowieka

Hanna Michalik

-

20.10.2017

 


Teoria wychowania muzycznego

Katarzyna Kowalczyk

-

16.12.2017

 


Pracownia pielęgnacji dziecka

Gr I i II

Jolanta Bierdzińska

-

18.11.2017

 


Pracownia wychowania dziecka

Gr I i II

Katarzyna Kowalczyk

-

04.11.2017

 


Opieka nad dzieckiem

Jolanta Bierdzińska

-

Ostatni dzień zajęć w IOP

OPIEKUN MEDYCZNY semestr I

Lp.

Przedmiot

Egzaminator

E. pisemny

Egzamin ustny


 

 

Data

Data

Godz

1.

Zarys anatomii, fizjologii i patologii

Jolanta Bierdzińska

16.12.2017

Na zajęciach

13. 01. 2018

Na zajęciach

2.

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Barbara Sikora

18.11.2017

Na zajęciach

24. 11.2017

Na zajęciach

3.

Podstawy psychologii i socjologii

Jolanta Bierdzińska

-

16. 12.2017

Na zajęciach

4.

Zdrowie publiczne

Joanna Wiktorowicz - Pędich

-

25.11.2017

Na zajęciach

4.

Podstawy przedsiębiorczości

Justyna Ochocka-Stępień

-

02. 12.2017

Na zajęciach

5.

Język angielski zawodowy

Andrzej Wasilczuk

-

02. 12.2017

Na zajęciach

6

Pracownia zabiegów higienicznych i opiekuńczych

Barbara Sikora II gr.

Hanna Michalik I gr.

-

-

13. 01 2018

12. 01.2018

Na zajęciach

Na zajęciach

7.

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną z el. pierwszej pomocy

Barbara Sikora II gr

Hanna MichalikI gr

-

-

12. 01. 2018

15. 12. 2017

Na zajęciach

Na zajęciach

8.

Praktyka zawodowa

Roberta Sokołowska gr. I

Barbara Sikora gr. II

-

Ostatni dzień praktyki

W czasie dyżuru

w placówce

W placówce - Egzaminy z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w ostatnim dniu praktyk – zgodnie z grafikiem - w wyznaczonej placówce