Terminy egzaminów semestralnych w szkole wieczorowej i zaocznej semestr I  2017/ 2018r.

Higienistka stomatologiczna – sem. III   2017/2018


Technik usług kosmetycznych   A.61.  zaoczna       

Lp.

Przedmiot

Egzaminator

E. pisemny

Egzamin ustny

1.

Kosmetologia

Żaneta Kuczewska

12.05.2017r.

19.05.2017r.

Na zajęciach

2.

Podstawy żywienia

Hanna Michalik

-

02.06.2017r.

Na zajęciach

3.

Chemia kosmetyczna

Żaneta Kuczewska

-

02.06.2017r.

Na zajęciach

4.

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

Joanna Gembczyńska

-

20.05.2017r.

Na zajęciach

5.

Pracownia kosmetyki i fizykoterapii

Żaneta Kuczewska gr. I

20.05.2017r.

04.06.2017r.

Na zajęciach

Agnieszka Cieplińska gr. II

20.05.2017r.

04.06.2017r.

Na zajęciach

6.

Organizacja i wykonywanie zabiegów w gabinecie kosmetycznym

Żaneta Kuczewska gr. I

-

04.06.2017r.

Na zajęciach

Agnieszka Cieplińska gr. II

-

04.06.2017r.

Na zajęciach

7.

Pracownia wizażu

Żaneta Kuczewska gr. I

-

21.05.2017r.

Na zajęciach

Agnieszka Cieplińska gr. II

-

21.05.2017r.

Na zajęciach

8.

Praktyka zawodowa

Kierownik szk. prakt.

w porozumieniu z opiekunem w placówce

-

Ostatni dzień praktyki

(do końca V.2017r.)

placówka

Technik usług kosmetycznych  A.6 dzienna  

Lp.

Przedmiot

Egzaminator

E. pisemny

Egzamin ustny

1.

Kosmetologia

Agnieszka Cieplińska

12.05.2017r.

19.05.2017r.

Na zajęciach

2.

Podstawy żywienia

Hanna Michalik

-

02.06.2017r.

Na zajęciach

3.

Chemia kosmetyczna

Żaneta Kuczewska

-

02.06.2017r.

Na zajęciach

4.

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

Joanna Gembczyńska

-

20.05.2017r.

Na zajęciach

5.

Pracownia kosmetyki i fizykoterapii

Agnieszka Cieplińska gr. I

20.05.2017r.

04.06.2017r.

Na zajęciach

Żaneta Kuczewska gr. II

20.05.2017r.

04.06.2017r.

Na zajęciach

6.

Organizacja i wykonywanie zabiegów w gabinecie kosmetycznym

Agnieszka Cieplińska gr. I

-

04.06.2017r.

Na zajęciach

Żaneta Kuczewska gr. II

-

04.06.2017r.

Na zajęciach

7.

Pracownia wizażu

Żaneta Kuczewska gr. I

-

21.05.2017r.

Na zajęciach

Agnieszka Cieplińska gr. II

-

21.05.2017r.

Na zajęciach

8.

Praktyka zawodowa

Kierownik szk. prakt.

w porozumieniu z opiekunem w placówce

-

Ostatni dzień praktyki

(do końca V.2017r.)

placówka

Technik usług kosmetycznych  A.62.   zaoczna

Lp.

Przedmiot

Egzaminator

E. pisemny

Egzamin ustny

1.

Kosmetologia

Agnieszka Cieplińska

05.05.2017r.

12.05.2017r.

Na zajęciach

2.

Język angielski zawodowy

Andrei Vasilchyk

-

04.06.2017r. gr. I i II

Na zajęciach

3.

Podstawy prawa i działalności gospodarczej

Justyna Ochocka Stępień

-

13.05.2017r.

Na zajęciach

4.

Chemia kosmetyczna

Żaneta Kuczewska

-

06.05.2017r.

Na zajęciach

5.

Technologie informatyczne

Justyna Ochocka - Stępień

-

02.06.2017r

Na zajęciach

6.

Fizykoterapia

Magdalena Wójcik

-

13.05.2017r.

Na zajęciach

7.

Pracownia kosmetyki

Żaneta Kuczewska gr. I

06.05.2017r.

07.05.2017r.

Na zajęciach

Agnieszka Cieplińska gr. II

06.05.2017r.

07.05.2017r.

Na zajęciach

Żaneta Kuczewska gr. II

06.05.2017r.

07.05.2017r.

Na zajęciach

8.

Pracownia fizykoterapii

Magdalena Wójcik gr. I

-

14.05.2017r.

Na zajęciach

Magdalena Wójcik gr. II

-

14.05.2017r.

Na zajęciach

Magdalena Wójcik gr. III

-

13.05.2017r.

Na zajęciach

9.

Pracownia chemii kosmetycznej

Żaneta Kuczewska gr. I

-

03.06.2017r

Na zajęciach

Żaneta Kuczewska gr. II

-

03.06.2017r

Na zajęciach

Żaneta Kuczewska gr. III

-

03.06.2017r

Na zajęciach

10.

Praktyka zawodowa

Kierownik szk. prakt.

w porozumieniu z opiekunem w placówce

-

Ostatni dzień praktyki

(do końca V.2017r.)

placówka

OPIEKUN MEDYCZNY


Lp.

Przedmiot

Egzaminator

E. pisemny

Egzamin ustny


 

 

Data

Data

Godz.

1.

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Barbara Sikora

20.05.2017r.

09.06.2017r.

Na zajęciach

2.

Zdrowie publiczne

Barbara Sikora

29.04.2017r.

27.05.2017r.

Na zajęciach

3.

Zarys anatomii, fizjologii i patologii

Barbara Sikora

-

10.06.2017r.

Na zajęciach

4.

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Justyna Ochocka-Stępień

-

19.05.2017r.

Na zajęciach

5.

Język migowy

Barbara Karłowska Igr.

-

21.04.2017r.

Na zajęciach

Barbara Karłowska IIgr.

-

22.04.2017r.

Na zajęciach

6.

Pracownia zabiegów higienicznych

I opiekuńczych

Barbara Sikora I gr.

-

10.06.2017r.

Na zajęciach

Hanna Michalik II gr.

-

10.06.2017r.

Na zajęciach

7.

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną z el. pierwszej pomocy

Barbara Sikora I gr

-

26.05.2017r.

Na zajęciach

Hanna MichalikII gr

-

27.05.2017r.

Na zajęciach

8.

Praktyka zawodowa

Roberta Sokołowska gr. I

Barbara Sikora gr. II

-

Ostatni dzień praktyki

W czasie dyżuru

w placówce

W placówce - Egzaminy z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w ostatnim dniu praktyk – zgodnie z grafikiem - w wyznaczonej placówce