Gwarantujemy wszystkim absolwentom kierunku Opiekun Medyczny pracę w nowoczesnej polsko-kanadyjskiej placówce opiekuńczo-leczniczej na terenie Otwocka.

                                    Przyjmujemy zapisy do szkoły, przyjdź lub zapisz się on-line.

Witamy na naszej stronie i zapraszamy do szkoły


Zapewniamy bezpłatne nauczanie, ciekawe kierunki, ciepłą i koleżeńską atmosferę, nowoczesne sale wykładowe, internat, świetne warunki do uprawiania sportu w przepięknej okolicy.


  • Absolwenci naszej szkoły z kierunku Technik masażysta mogą kontynuować naukę na kierunku Fizjoterapia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.Uczelnia ta przyznaje 50 dodatkowych pkt kandydatom, którzy ukończyli szkołę policealną na kierunku Technik masażysta.Patrz uchwała rekrutacyjna senatu na rok 2016/17 zał.nr 7 pkt 5.
  • Dla naszych absolwentów istnieje możliwość podjęcia nauki na skróconych studiach I stopnia (1,5 roku), specjalność: promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego w Wyższej Szkole Teologiczno- Humanistycznej w Podkowie Leśnej.

Więcej informacji na stronie: http://www.wsth.pl/instytuty/instytut-promocji-zdrowia